install meenamusic android app

Kalu Devta

कविता बदमाश निकली
कविता बदमाश निकली Kalu Devta Duration: 12:25
File Size : 17.11 Mb
दो दिल राख र काय करगी
दो दिल राख र काय करगी Kalu Devta Duration: 10:37
File Size : 9.72 Mb
कस्या गम देर जा री छ
कस्या गम देर जा री छ Kalu Devta Duration: 10:10
File Size : 14.03 Mb
दिल को आशिक़ पप्पी देग्यो
दिल को आशिक़ पप्पी देग्यो Kalu Devta Duration: 8:19
File Size : 11.49 Mb
छोरा म्हारो देव उठ्यो दिल टुटयो
छोरा म्हारो देव उठ्यो दिल टुटयो Kalu Devta Duration: 9:03
File Size : 8.29 Mb
मोहब्बत को रोगी
मोहब्बत को रोगी Kalu Devta Duration: 7:08
File Size : 6.53 Mb
दिल की मजबूरी ले बैठी
दिल की मजबूरी ले बैठी Kalu Devta Duration: 8:52
File Size : 8.12 Mb
नणद फेशन म डोल र
नणद फेशन म डोल र Kalu Devta Duration: 9:58
File Size : 9.12 Mb
सनम तू लौट के आजा
सनम तू लौट के आजा Kalu Devta Duration: 9:54
File Size : 9.06 Mb